Polish phrases #2661-2680 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2661
Relative speed of the animation in range 25% to 400%.
Względna prędkość animacji w zakresie od 25% do 400%.
info
2662
Relative vertical position of the watermark.
Względna pionowa pozycja znaku wodnego
info
2663
Remember configuration
Pamiętaj konfigurację
info
2664
Remove Empty Border
Usuń puste obramowanie
info
2665
Remove Hue
Usuń barwę
info
2666
Remove already translated strings from the list.
Usuń przetłumaczone ciągi z listy
info
2667
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.
Usuń artefakty (środek jaśniejszy niż brzegi) wywołane przez soczewki niskiej jakości.
info
2668
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">More information</a>.
Usuń artefakty (środek jaśniejszy niż brzegi) wywołane przez soczewki niskiej jakości.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">Więcej Informacji</a>.
info
2669
Remove details
Usuń szczegóły
info
2670
Remove folder from favorites
Usuń folder z ulubionych
info
2671
Remove hue...
Usuń barwę...
info
2672
Remove selected custom icons.
Usuń zaznaczone ikony własne.
info
2673
Remove selected layers.
Usuń wybrane warstwy
info
2674
Remove selection
Usuń zaznaczenie
info
2675
Remove style
Usuń styl
info
2676
Remove the effects assigned to this layer.
Usuń efekty przypisane do tej warstwy
info
2677
Remove the selected frame(s) from aminated cursor.
Usuwa wybrane klatki z animowanego kursora. 
info
2678
Remove the vertex associate with the clicked handle from the control polygon.
info
2679
Remove this step
Usuń ten krok
info
2680
Rename file
Zmień nazwę pliku
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...