Polish phrases #2661-2680 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2661
Relative size
Rozmiar względny
info
2662
Relative size:
Względna wielkość
info
2663
Relative speed of the animation in range 25% to 400%.
Względna prędkość animacji w zakresie od 25% do 400%.
info
2664
Relative vertical position of the watermark.
Względna pionowa pozycja znaku wodnego
info
2665
Remember configuration
Pamiętaj konfigurację
info
2666
Remove Empty Border
Usuń puste obramowanie
info
2667
Remove Hue
Usuń barwę
info
2668
Remove already translated strings from the list.
Usuń przetłumaczone ciągi z listy
info
2669
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.
Usuń artefakty (środek jaśniejszy niż brzegi) wywołane przez soczewki niskiej jakości.
info
2670
Remove artifacts (center brighter than edges) caused by low-quality lens.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">More information</a>.
Usuń artefakty (środek jaśniejszy niż brzegi) wywołane przez soczewki niskiej jakości.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Vignetting">Więcej Informacji</a>.
info
2671
Remove details
Usuń szczegóły
info
2672
Remove folder from favorites
Usuń folder z ulubionych
info
2673
Remove hue...
Usuń barwę...
info
2674
Remove selected custom icons.
Usuń zaznaczone ikony własne.
info
2675
Remove selected layers.
Usuń wybrane warstwy
info
2676
Remove selection
Usuń zaznaczenie
info
2677
Remove style
Usuń styl
info
2678
Remove the effects assigned to this layer.
Usuń efekty przypisane do tej warstwy
info
2679
Remove the selected frame(s) from aminated cursor.
Usuwa wybrane klatki z animowanego kursora. 
info
2680
Remove the vertex associate with the clicked handle from the control polygon.
info
I wish there were...
What about ICL files?