Polish phrases #2421-2440 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2421
Position Y
Położenie Y
info
2422
Position Y:
Pozycja Y
info
2423
Position:
Pozycja
info
2424
Poster Edges...
info
2425
Poster Painting...
info
2426
Poster Threshold...
info
2427
Posterize...
info
2428
Power of Effect
Siła efektu
info
2429
Preserve aspect ratio
Zachowaj proporcje
info
2430
Preview
Podgląd
info
2431
Preview:
Podgląd:
info
2432
Primary color
Kolor podstawowy
info
2433
Primary color sync-ID:
info
2434
Print Image
info
2435
Print Screen...
info
2436
Print the image using default printer, zoom the image to fit paper size.
Drukuj obraz w domyślnej drukarce, dopasuj do wielkości papieru.
info
2437
Print...
Drukuj...
info
2438
ProBlend...
info
2439
ProBlend4...
info
2440
ProJPEG...
info
Select background
What about ICL files?