Polish phrases #2421-2440 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2421
Position X:
Pozycja X
info
2422
Position Y
Położenie Y
info
2423
Position Y:
Pozycja Y
info
2424
Position:
Pozycja
info
2425
Poster Edges...
info
2426
Poster Painting...
info
2427
Poster Threshold...
info
2428
Posterize...
info
2429
Power of Effect
Siła efektu
info
2430
Preserve aspect ratio
Zachowaj proporcje
info
2431
Preview
Podgląd
info
2432
Preview:
Podgląd:
info
2433
Primary color
Kolor podstawowy
info
2434
Primary color sync-ID:
info
2435
Print Image
info
2436
Print Screen...
info
2437
Print the image using default printer, zoom the image to fit paper size.
Drukuj obraz w domyślnej drukarce, dopasuj do wielkości papieru.
info
2438
Print...
Drukuj...
info
2439
ProBlend...
info
2440
ProBlend4...
info
Select background
Vista & Win 7 icons