Polish phrases #2441-2460 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2441
Processed
Przetworzone
info
2442
Projected shadow
Cień rzucony
info
2443
Prompt to save modified document when closing &window
Pytaj o zapis dokumentu przy zamykaniu okna.
info
2444
Protect selection
Chroń zaznaczenie
info
2445
Ps plug-in
Wtyczki PS
info
2446
Pseudo Gamma...
info
2447
Pseudo-IR...
info
2448
Psych...
info
2449
Psychedelic ...
info
2450
Psychedlic Poster Maker...
info
2451
Psychoderma...
info
2452
Psychosis
info
2453
PullAway...
info
2454
Punktieren
info
2455
Push forward
Przesuń do przodu
info
2456
Push right
Przesuń w prawo
info
2457
Puzzle...
info
2458
Puzzler...
info
2459
Pyramids With Depth...
info
2460
Pyramids...
info
Select background
What about ICL files?