Polish phrases #2521-2540 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2521
Radial Tile Mirror...
info
2522
Radial Transmission...
info
2523
Radial Warp ...
info
2524
Radial ZigZag...
info
2525
Radial blur
Rozmycie kołowe
info
2526
Radial blur...
Rozmycie kołowe...
info
2527
Radial gradient
Gradient kołowy
info
2528
Radialer Weichzeichner
info
2529
Radiance...
info
2530
Radianting Patterns...
info
2531
Radiate Outwards...
info
2532
Radical Warp ...
info
2533
Radius
Promień
info
2534
Radius for smoothing in pixels. Makes the beveled shape round.
Promień wygładzenia w pikselach. Zaokrągla krawędzie.
info
2535
Radius of the rounded corners. If set to 0, the corners are sharp.
Promień zaokrąglenia rogów. Po ustawieniu 0 rogi są ostre.
info
2536
Radius of the shadow in pixels.
Promień cienia w pikselach.
info
2537
Radius:
Promień:
info
2538
Rain...
info
2539
Rain4...
info
2540
Rainbow
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...