Polish phrases #3541-3560 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3541
Set outline width of a shape to the predefined value.
Ustawia szerokość konturu kształtu na ustaloną wartość.
info
3542
Set primary color
info
3543
Set rasterization mode
Ustaw tryb rasteryzacji
info
3544
Set shape fill mode
info
3545
Set size to:
Rozmiar obrazu to
info
3546
Set style ID
info
3547
Set style config
info
3548
Set the current primary color by clicking an image a pixel. Hold down Shift to set secondary color.
Ustaw aktualnu kolor główny klikając piksel obrazu. Shift ustawi kolor drugi.
info
3549
Set the state of all selected boolean items to false.
Ustaw stan wszystkich wybranych pozycji boolean na fałsz.
info
3550
Set the state of all selected boolean items to true.
info
3551
Set the value to 0 to repeat the animation indefinitely. Note: the viewer in the editor ignores this setting.
Ustaw wartość na 0 aby powtarzać w nieskończoność. Podgląd w edytorze igonure te ustaiwenie.
info
3552
Set the zoom factor of the selection to 100%.
Ustaw zoom zaznaczenia na 100%.
info
3553
Set tool ID
info
3554
Set tool config
info
3555
Settings
info
3556
Setzboard...
info
3557
Shadow
Cień
info
3558
Shadow density
Gęstość cienia
info
3559
Shadow offset
Przesunięcie Cienia
info
3560
Shadow only
Tylko cień
info
Select background
Vista & Win 7 icons