Polish phrases #2641-2660 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2641
Rectangle
Prostokąt
info
2642
Rectangular border...
Prostokątna ramka...
info
2643
Red Paw Media
info
2644
Red eye remover
usuwacz czerwonych oczu
info
2645
RedBlue 3D Maker 1.0...
info
2646
Redfield
info
2647
Reduce Noise
Redukcja szumu
info
2648
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.
Redukuj szum mieszając obraz z jego rozytą wersją według energii pikseli.
info
2649
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">More information</a>.
Redukuj szum mieszając obraz z jego rozytą wersją według energii pikseli.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">Więcej informacji</a>.
info
2650
Reduce noise...
Redukuj szum...
info
2651
Reduce the selected area by 1 pixel.
Zmniejsz zaznaczony obszar o 1 piksel.
info
2652
Refractor...
info
2653
Refresh
Odśwież
info
2654
Refresh thumbnail|Remove from list|
Refresh thumbnail|Remove from list|
info
2655
Relative
Względne
info
2656
Relative horizontal position of the watermark.
Względna pozioma pozycja znaku wodnego
info
2657
Relative intensity of the glow effect.
Względna intensywność efektu blask
info
2658
Relative reference point
Względny punkt odniesienia
info
2659
Relative size
Rozmiar względny
info
2660
Relative size:
Względna wielkość
info
I wish there were...
Select background