Polish phrases #2701-2720 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2701
Reshader X/Y...
info
2702
Resize
Zmień rozmiar
info
2703
Resize by setting
info
2704
Resize image
Zmień rozmiar obrazu
info
2705
Resize the selection to cover the entire image.
Zmień rozmiar zaznaczenia aby pokrył cały obraz.
info
2706
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Zmiana z %s x %s do %s x %s pikseli.
info
2707
Resolution:
Rozdzielczość
info
2708
Respect alpha
Bierz po uwagę kanał alfa
info
2709
Respect image opacity
Uwzględnij nieprzezroczystość obrazu
info
2710
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Uwzględnij kanał alfa wypełnionego obrazu i nie wypełniaj przezroczystych obszarów.
info
2711
Restore
Przywróć
info
2712
Restore database
Przywróć bazę danych
info
2713
Restore selection size
Odbuduj wymiary zaznaczenia
info
2714
Retarget
Zmiana celu
info
2715
Reticulation...
info
2716
Retouch with: %s
Retuszuj z: %s
info
2717
Retrodots
info
2718
Reverb...
info
2719
Reverse
info
2720
Reverse frame order
Odwróć kolejność klatek
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...