Polish phrases #2701-2720 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2701
Reserve space
info
2702
Reshader RGB...
info
2703
Reshader X/Y...
info
2704
Resize
Zmień rozmiar
info
2705
Resize by setting
info
2706
Resize image
Zmień rozmiar obrazu
info
2707
Resize the selection to cover the entire image.
Zmień rozmiar zaznaczenia aby pokrył cały obraz.
info
2708
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Zmiana z %s x %s do %s x %s pikseli.
info
2709
Resolution:
Rozdzielczość
info
2710
Respect alpha
Bierz po uwagę kanał alfa
info
2711
Respect image opacity
Uwzględnij nieprzezroczystość obrazu
info
2712
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Uwzględnij kanał alfa wypełnionego obrazu i nie wypełniaj przezroczystych obszarów.
info
2713
Restore
Przywróć
info
2714
Restore database
Przywróć bazę danych
info
2715
Restore selection size
Odbuduj wymiary zaznaczenia
info
2716
Retarget
Zmiana celu
info
2717
Reticulation...
info
2718
Retouch with: %s
Retuszuj z: %s
info
2719
Retrodots
info
2720
Reverb...
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons