Polish phrases #3581-3600 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3581
Sharpness:
Ostrość:
info
3582
Shatter...
info
3583
Shear Tiles...
info
3584
Shear...
info
3585
Shift Hue
Zmień odcień
info
3586
Shift hue
Przesuń barwę
info
3587
Shift hue of every pixel by given angle.
Przesuń barwę każdego piksela o podany kąt.
info
3588
Short command used to quickly switch layouts.
Polecenie używane do szybkiej zmiany układów.
info
3589
Shortcut
Skrót
info
3590
Shortcut:
Skrót:
info
3591
Show Tab Name
Pokaż Nazwę Karty
info
3592
Show active layer only
Pokazuj tylko aktywną warstwę
info
3593
Show all layers
Pokazuj wszystkie warstwy
info
3594
Show appli&cation name
Pokaż nazwę programu
info
3595
Show configuration
info
3596
Show document &name
Pokaż nazwę dokumentu
info
3597
Show document &type
Pokaż typ dokumentu
info
3598
Show document p&roperties
Pokaż właściwości &dokumentu
info
3599
Show final image
Podgląd gotowego obrazu
info
3600
Show invalid pixels
Pokaż nieprawidłowe piksele
info
Select background
Vista & Win 7 icons