Polish phrases #3581-3600 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
3581
Shear...
info
3582
Shift Hue
Zmień odcień
info
3583
Shift hue
Przesuń barwę
info
3584
Shift hue of every pixel by given angle.
Przesuń barwę każdego piksela o podany kąt.
info
3585
Short command used to quickly switch layouts.
Polecenie używane do szybkiej zmiany układów.
info
3586
Shortcut
Skrót
info
3587
Shortcut:
Skrót:
info
3588
Show Tab Name
Pokaż Nazwę Karty
info
3589
Show active layer only
Pokazuj tylko aktywną warstwę
info
3590
Show all layers
Pokazuj wszystkie warstwy
info
3591
Show appli&cation name
Pokaż nazwę programu
info
3592
Show configuration
info
3593
Show document &name
Pokaż nazwę dokumentu
info
3594
Show document &type
Pokaż typ dokumentu
info
3595
Show document p&roperties
Pokaż właściwości &dokumentu
info
3596
Show final image
Podgląd gotowego obrazu
info
3597
Show invalid pixels
Pokaż nieprawidłowe piksele
info
3598
Show la&yout name
Pokaż nazwę warstwy
info
3599
Show lines
Pokaż linie
info
3600
Show m&enu commands for layout control (for advanced users)
Pokaż komendy menu dla sterowania układem (dla zaawansowanych)
info
I wish there were...
What about ICL files?