Polish phrases #281-300 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Adjust size
info
282
Adjust size by:
Dopasuj rozmiar przez:
info
283
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Dopasuj poziom światła aby uniknąć zmian płaskich powierzchni.
info
284
Adjustable
Można Edytować
info
285
Adobe Photoshop filter plug-ins
Wtyczki filtrów programu Adobe Photoshop
info
286
Aetherize...
info
287
After &last frame
Po &last klatce
info
288
After A Night in Nijmegen...
info
289
After current
Po bieżącym
info
290
After last
Po ostatnim
info
291
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Po ustawieniu parametrów kliknij OK by uruchomić zadanie
info
292
Aged Film...
info
293
Alf's Border FX
info
294
Alf's Power Toys
info
295
Algorithm type
Typ algorytmu
info
296
Alias Blur...
info
297
Alien Skin Eye Candy 5: Nature
info
298
Alien Skin Eye Candy 5: Textures
info
299
Alien Skin Xenofex 2
info
300
Alienmist...
info
What about ICL files?
I wish there were...