Polish phrases #761-780 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
761
Circular Edge Of Oblivion...
info
762
Circular Noise
info
763
Circular Streaker...
info
764
Circular Times...
info
765
Circular Weave...
info
766
Circular border...
Okrągła ramka...
info
767
Circulars...
info
768
Circus Maximus...
info
769
Cirquelate...
info
770
Clarity...
info
771
Classic Grey
info
772
Classic Mosaic...
info
773
Classified Operations
Operacje sklasyfikowane
info
774
Clear all custom color swatches. Recommended before importing.
info
775
ClerkenWell On My Mind...
info
776
Click empty space to add new stop to the gradient. Delete stop by dragging it outside. Select stop by clicking on it.
Kliknij puste miejsce aby dodać nowy stop koloru do gradientu. Usuń stop przeciągając go poza. Wybierz stop klikając go.
info
777
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Kliknijtu i dowolną kontrolkę aby poczytać o niej
info
778
Click on Refresh to display a preview of the processed image.
Kliknij Odśwież aby pokazać podgląd obrabianego obrazu.
info
779
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Kliknij przycisk aby szybko przełączyć na odpowiedni folder. Możesz dodać aktualny folder do tej listy przyciskami z prawej górnej częsci tego okna.
info
780
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
Kliknij tagi, aby je zaznaczyć/odznaczyć. Kliknij dwukrotnie tag, aby go zaznaczyć i odznaczyć wszystkie inne tagi. Zwiększonie czcionki lub jej pogrubienia wskazuje najczęściej używane tagii.
info
What about ICL files?
I wish there were...