Polish phrases #481-500 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Augenspiegel...
info
482
Auto un-vignette
Auto usuwanie obramowania
info
483
Auto-adjust gradient properties as the filled shape changes.
Właściwości auto-ustawienia gradientu jako wypełnienia zmian kształtu.
info
484
Auto-preview
info
485
Automatic
Automatycznie
info
486
Automatic channel levels
Automatyczne poziomy kanałów
info
487
Automatic contrast
Automatyczny kontrast
info
488
Automatic levels
Automatyczne poziomy
info
489
Automatic rotation
Automatyczny obrót
info
490
Automatic un-vignetting
Automatyczne usuwanie obramowania
info
491
Automatic zoom
Aytomatyczne przybliżenie
info
492
Automatically apply selected effect on a layer.
Automatycznie stosuje wybrany efekt na warstwie.
info
493
Automatically choose a zoom factor according to available space.
Automatycznie wybierz powiększenie do dostępnego miejsca.
info
494
Automatically increase the size of the image as required by the shadow.
Automatycznie zwiększ wymiar obrazu jeśli wymaga tego cień.
info
495
Automatically update the software
Automatycznie aktualizuj program
info
496
Available wizards:
Dostępne kreatory:
info
497
Average
info
498
Average Colored Gray...
info
499
Average Gray...
info
500
Average Shoving Away Blue...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...