Polish phrases #2121-2140 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2121
New raster image
Nowe zdjęcie rastrowe
info
2122
News
Aktualności
info
2123
Nice Shot...
info
2124
NightScope...
info
2125
NightVision...
info
2126
Nightmare 1...
info
2127
Nightmare 2...
info
2128
Nijmegen Filters
info
2129
Nijmegen Filters 1
info
2130
Nijmegen Filters 2
info
2131
Nijmegen Filters 3
info
2132
Nijmegen Filters 4
info
2133
Nijmegen Filters 5
info
2134
Nijmegen Filters 6
info
2135
Nijmegen Flowers In Bloom...
info
2136
Nirvana
info
2137
No caps
Bez pokrywy
info
2138
No files matching specified criteria found.
Nie znaleziono plików spełniających wyznaczone kryteria.
info
2139
No help is available for this window area.
Dla tego obszaru okna pomoc nie jest dostępna.
info
2140
No image in clipboard.
Brak obrazów w schowku
info
What about ICL files?
Select background