Polish phrases #261-280 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Adelante
info
262
Adjust Brightness
Dopasuj jasność
info
263
Adjust Color Saturation
Dopasuj nasycenie koloru
info
264
Adjust Colors
Dopasuj kolry
info
265
Adjust Contrast
Dopasuj kontrast
info
266
Adjust HLS
Dostosuj HLS
info
267
Adjust HLS...
Dopasuj HLS...
info
268
Adjust RGB
Dopasuj RGB
info
269
Adjust RGB...
Dopasuj RGB...
info
270
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Dopasuj czarne i białe poziomy fotografii i zmodyfikuj kontrast.
info
271
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Ustaw jasność całego obrazu albo zaznaczenia.
info
272
Adjust brightness, contrast, and saturation on all selected frames.
info
273
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczenia.
info
274
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Ustaw jasność, kontrast, gamma i nasycenie całego obrazu lub zaznaczonego obszaru.<br><br><a href="http://wiki-rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Więcej informacji</a>.
info
275
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Ustaw nasycenie koloru aktualnej warstwy lub zaznaczenia.
info
276
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Ustaw kontrast całego obrazu lub zaznaczenia.
info
277
Adjust exposure
Regulacja ekspozycji
info
278
Adjust hue, luminance, and saturation of entire image or of selected hues.
Dostosuj barwę, jaskrawość i nasycenie całego obrazu lub wybranych odcieni.
info
279
Adjust hue, luminance, and saturation of entire image or of selected hues.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_HLS">More information</a>.
Dostosuj barwę, jaskrawość i nasycenie całego obrazu lub wybranych odcieni.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_HLS">Więcej informacji</a>.
info
280
Adjust light level to preserve flat surfaces
Dopasuj poziom światła do zachowania równych powierzchni
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons