Polish phrases #681-700 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
681
CSI Noise...
info
682
CSI PhotoFilter...
info
683
CSI PseudoColor...
info
684
Callisto Shot...
info
685
Camera Tripod Rampage...
info
686
Camouflage...
info
687
Cancel
Anuluj
info
688
Cancel - stop processing
Anuluj - zatrzymuje przetwarzanie
info
689
Cancel drawn shape
Anuluj narysowany kształt
info
690
Cancel image selection
Anuluj zaznaczenie obrazu
info
691
Cancel|Continue working with the document.
Anuluj|Kontynuj pracę z dokumentem.
info
692
Canvas Size
Rozmiar obszaru roboczego 
info
693
Canvas border fill:
info
694
Canvas height:
Wysokość płótna
info
695
Canvas width:
Szerokość płótna
info
696
Capture desktop
Przechwyć pulpit
info
697
Capture image
info
698
Caravaggio...
info
699
Carrelage...
info
700
Cartesian to polar
Kartezjański na biegunowy
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?