Polish phrases #2241-2260 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2241
Out Of Time...
info
2242
Out On The Town In Nijmegen...
info
2243
Out of the noise...
info
2244
OutLiner...
info
2245
OutLiner4...
info
2246
Outer shadow
Zewnętrzny cień
info
2247
Outline
Kontur
info
2248
Outline only
Tylko kontur
info
2249
Outline width
Szerokość konturu
info
2250
Outline...
Kontur(y.)..
info
2251
Outline:
Zarys
info
2252
Output
Wynik
info
2253
Outside
Na zewnątrz
info
2254
Override for the parameter lower bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Pozwala przekroczyć dolną granicę. Użyj tych samyych wartości aby użyć domyślnych granic.
info
2255
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Zmiana parametru dla zakresu górnego. Użyj tej samej wartości dla obu zakresów  aby użyć domyślnych.
info
2256
P+
info
2257
P-
info
2258
PNG Image
Obraz PNG
info
2259
PNG image files
Pliki obrazów PNG
info
2260
PSD Image
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...