Polish phrases #1401-1420 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1401
Other files
Inne pliki
info
1402
Outer shadow
Zewnętrzny cień
info
1403
Outline
Kontur
info
1404
Outline color
Kolor Konturu
info
1405
Outline only
Tylko kontur
info
1406
Outline width
Szerokość konturu
info
1407
Outline...
Kontur(y.)..
info
1408
Outline:
Zarys
info
1409
Output
Wynik
info
1410
Outside
Na zewnątrz
info
1411
Override for the parameter lower bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Pozwala przekroczyć dolną granicę. Użyj tych samyych wartości aby użyć domyślnych granic.
info
1412
Override for the parameter upper bound. Use the same value for upper and lower bound to use default bounds.
Zmiana parametru dla zakresu górnego. Użyj tej samej wartości dla obu zakresów  aby użyć domyślnych.
info
1413
Overwrite images
info
1414
PNG Image
Obraz PNG
info
1415
PNG image files
Pliki obrazów PNG
info
1416
Paint a new arrow-like shape with specified parameters.
Utwórz nowy kursor w kształcie strzałki z wybranymi parametrami.
info
1417
Paint a new arrow-like shape with specified parameters.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Arrow_shape_wizard">More information</a>.
Stwórz nowy tradycyjny kursor w kształcie strzałki z wybranymi parametrami.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/arrow-shape-wizard">Więcej informacji</a>.
info
1418
Paint objects under current background. Drawn object will be visible only if the current background is semitransparent.
Obiekty malowania pod aktualnym tłem. Rysowany obiekt będzie widoczny tylko jeśli aktualne tło jest półprzezroczyste.
info
1419
Paint over
Maluj nad
info
1420
Paint under
Maluj pod
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...