Polish phrases #561-580 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
561
Coordinates mode
info
562
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
Tryb współrzędnych ustala kiedy rysowane kształty są wyrównane według granic pikseli.
info
563
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordynaty punktów kontrolnych kształtu są ograniczone do liczb całkowitych.
info
564
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Współrzędne punktów kontrolnych kształtów mogą mieć dowolne realne wartości.
info
565
Copies:
info
566
Copy current image
Skopiuj bieżący obraz
info
567
Copy frame
Skopiuj klatkę
info
568
Copy of 
Kopia
info
569
Copy of %s
Kopia %s
info
570
Copy style
Nie ma Copy style
info
571
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Skopiuj zaznaczenie do schowka.
info
572
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Kopiuje styl bieżącej warstwy do schowka.
info
573
Copyright © 2006-2009
info
574
Copyright © 2006-2012
info
575
Corner radius:
Promień rogu:
info
576
Counld not found a valid Name/Org/Code combination. Please verify that you have copied the activation email to the text box correctly.
Nie można znaleźć wszystkich wymaganych informacji. Sprawdź czy skopiowałeś treść wiadomości e-mail poprawnie.
info
577
Create
Twórz
info
578
Create Animated Clock
Stwórz Animowany Zegar
info
579
Create Animated Dots
Stwórz Animowane Kropki
info
580
Create Animated Spinning Wheel
Stwórz animowane koło
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...