Polish phrases #1581-1600 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1581
Remove selected custom icons.
Usuń zaznaczone ikony własne.
info
1582
Remove selected layers.
Usuń wybrane warstwy
info
1583
Remove style
Usuń styl
info
1584
Remove the effects assigned to this layer.
Usuń efekty przypisane do tej warstwy
info
1585
Remove the selected frame(s) from aminated cursor.
Usuwa wybrane klatki z animowanego kursora. 
info
1586
Remove the vertex associate with the clicked handle from the control polygon.
info
1587
Remove this step
Usuń ten krok
info
1588
Rename file
Zmień nazwę pliku
info
1589
Render fractal...
info
1590
Replace
Zamień
info
1591
Replace affected pixels by foreground color or image.
Zamień dane piksele na kolor podstawowy albo obraz.
info
1592
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Zastąp każdy piksel półprzeźrpczystym kwadratem o podanym rozmiarze.
info
1593
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Zastąp każdy piksel półprzeźrpczystym kwadratem o podanym rozmiarze.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Więcej informacji</a>.
info
1594
Replace entire database (deletes all current files).
info
1595
Replace hue of every pixel with given value.
Podaj nową wartość barwy dla wszystkich pikseli.
info
1596
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Podaj nową wartość barwy dla wszystkich pikseli..<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/colorize-effect">Więcej informacji</a>.
info
1597
Replace outline
Zamień kontur
info
1598
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Zamień cały obraz (lub warstwę) z aktualnym oderwanym zaznaczeniem.
info
1599
Resample
Ponownie pobierz próbkę
info
1600
Resample Image
Zmień parametry obrazu
info
Select background
Vista & Win 7 icons