Polish phrases #1561-1580 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1561
Recall mask
Wycofaj maskę
info
1562
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Przywołaj maskę zapisaną przez komendę Zapisz maskę.
info
1563
Recent
Ostatnio oglądane
info
1564
Recently modified files
Ostatnio zmodyfikowane
info
1565
Recently used colors
Ostatnie kolory
info
1566
Recommended for layer styles
Zalecane dla stylu warstwy
info
1567
Rectangle
Prostokąt
info
1568
Rectangular border...
Prostokątna ramka...
info
1569
Red
Czerwony
info
1570
Reduce the selected area by 1 pixel.
Zmniejsz zaznaczony obszar o 1 piksel.
info
1571
Refresh
Odśwież
info
1572
Refresh thumbnail|Remove from list|
Refresh thumbnail|Remove from list|
info
1573
Regmos
info
1574
Relative
Względne
info
1575
Relative speed of the animation in range 25% to 400%.
Względna prędkość animacji w zakresie od 25% do 400%.
info
1576
Release to Public Domain
info
1577
Remember configuration
Pamiętaj konfigurację
info
1578
Remove Empty Border
Usuń puste obramowanie
info
1579
Remove already translated strings from the list.
Usuń przetłumaczone ciągi z listy
info
1580
Remove folder from favorites
Usuń folder z ulubionych
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...