Polish phrases #1861-1880 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Store mask
Magazynuj maskę
info
1862
Store the style of the current layer into a file.
Przechowuje styl bieżącej warstwy w pliku.
info
1863
Strenght parameter controls strenght of the applied effect. Strenght of 1 indicates normal effect strenght.
info
1864
Strength
Siła
info
1865
Strength of the effect applied on the retouched pixels. The strength may be negative or bigger than 100%.
Siła zastosowanego efektu na retuszowanych pikselach. Siła może być ujemna lub większa niż 100%.
info
1866
Strength of the selected standard effect.
info
1867
Strength:
Siła:
info
1868
Structure - Item Value
Struktura - Wartość pozycji
info
1869
Structure - Select Root
Struktura - Zaznacz Root
info
1870
Structure - Tree
Struktura - drzewo
info
1871
Style ID
info
1872
SubMenu
info
1873
Sunken
Wklęsły
info
1874
Sunken shape
Wklęsły kształt
info
1875
Support further development of this application by a donation.
Wesprzyj dalszy rozwój programu przez dotację.
info
1876
Swap colors
Zamień kolory
info
1877
Swap positions of layers.
Przerzuć pozycje warstw.
info
1878
Swap primary and secondary colors used for image editing.
Zamień pierwszy i drugi kolor edycji obrazu
info
1879
Swap the colors.
Zamień kolory.
info
1880
Swatch with default and custom colors
info
What about ICL files?
I wish there were...