Polish phrases #2021-2040 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2021
Undo mode
Tryb cofania
info
2022
Undo the last action.
Cofnij ostatnią akcję.
info
2023
Universal
info
2024
Unnamed
Bez nazwy
info
2025
Unspecified
Nieokreślone
info
2026
Up
góra
info
2027
Up-Down
góra-dół
info
2028
Up-Left
Góra-Lewo
info
2029
Up-Right
Góra-Prawo
info
2030
Update
Aktualizuj
info
2031
Update and save
Popraw i zapisz
info
2032
Upload
Wstaw do sieci
info
2033
Upper left corner:
górny lewy róg:
info
2034
Upper right corner:
górny prawy róg:
info
2035
Use a height map to displace pixels in the image. Height gradient defines the displacement direction and amount.
Użyj mapy wysokości do przemieszczenia pikseli w obrazie. Gradient wysokości definiuje kierunek i liczbę przemieszczenia.
info
2036
Use active colors
Użyj aktywne kolory
info
2037
Use an environment map that would reflect from the beveled image.
Użyj mapy środowiska która stworzy odbicie na powierzchni obrazu.
info
2038
Use color of nearest pixel.
Użyj koloru najbliższego piksela.
info
2039
Use current for
Użyj bierzącego do
info
2040
Use default cursor
Używaj domyślnego kursora
info
I wish there were...
What about ICL files?