Polish phrases #581-600 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
581
Create Arrow Shape
info
582
Create Cursor from Image
info
583
Create a 3D like effect emphasizing edges.
info
584
Create a mouse cursor from the current image.
info
585
Create a new animated cursor with specified parameters.
info
586
Create a new document.
Zrób nowy dokument
info
587
Create a new empty raster image of given size.
Utwórz nowy pusty obraz rastrowy o danym rozmiarze.
info
588
Create a new frame. Select where to add it.
Tworz nową klatkę. Wybierz gdzie ją dodać.
info
589
Create a new image with all frames of the animation placed in one or more rows.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">More information</a>
Tworzy nowy obraz z wszystkich klatek animacji umieszczonych w jednym lub kilku rzędach.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animation-to-filmstrip">Więcej informacji</a>
info
590
Create a wheel cursor with an animated spinning section.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-wheel-wizard">More information</a>.
info
591
Create animated cursor resembling a clock.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-clock-wizard">More information</a>.
info
592
Create animated fire
Stwórz animowany ogień
info
593
Create animated shrinking dots arranged in a circle.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/animated-dots-wizard">More information</a>.
info
594
Create animation
Twórz animację
info
595
Create animation by rotating an image.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/spin-frame-wizard">More information</a>.
info
596
Create as "%s"
Utwórz jako "%s"
info
597
Create cursor
Utwórz kursor
info
598
Create filmstrip
Utwórz przezrocze
info
599
Create filmstrip...
Utwórz przezrocze...
info
600
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Zrób szklany efekt przez nieostrość tła pod półprzezroczystymi rejonami.
info
I wish there were...
What about ICL files?