Polish phrases #1181-1200 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
RealWorld Layered Image
RealWorld Obraz Warstwowy
info
1182
RealWorld Photos
RealWorld Fotografie
info
1183
RealWorld Photos is a commercial application and requires a license. Licenses can be obtained at:
RealWorld Photos jest płatną aplikacją i wymaga licencji> Licencję można uzyskać:
info
1184
RealWorld Raster Image
RealWorld Obraz Rastrowy
info
1185
RealWorld layered image files
RealWorld Obraz Warstwowy pliki 
info
1186
RealWorld raster image files
RealWorld Obraz Rastrowy pliki 
info
1187
Recall mask
Wycofaj maskę
info
1188
Recall the mask stored by the "Store mask" command.
Przywołaj maskę zapisaną przez komendę Zapisz maskę.
info
1189
Recent
Ostatnio oglądane
info
1190
Recently modified files
Ostatnio zmodyfikowane
info
1191
Recently used colors
Ostatnie kolory
info
1192
Recommended for layer styles
Zalecane dla stylu warstwy
info
1193
Rectangle
Prostokąt
info
1194
Rectangular border...
Prostokątna ramka...
info
1195
Red
Czerwony
info
1196
Red eye remover
usuwacz czerwonych oczu
info
1197
Reduce Noise
Redukcja szumu
info
1198
Reduce colors
Zredukuj kolory
info
1199
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.
Redukuj szum mieszając obraz z jego rozytą wersją według energii pikseli.
info
1200
Reduce noise by blending the image with its blurred version according to pixel energy.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">More information</a>.
Redukuj szum mieszając obraz z jego rozytą wersją według energii pikseli.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Noise">Więcej informacji</a>.
info
Select background
What about ICL files?