Polish phrases #1161-1180 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
Raster Image - Remove Empty Border
Obraz Rastrowy - Usuń Puste Obramowanie
info
1162
Raster Image - Remove Hue
Obraz Rastrowy - Usuń Barwę
info
1163
Raster Image - Remove Noise
Obraz Rastrowy - Usuń Szum
info
1164
Raster Image - Render Fractal
info
1165
Raster Image - Resample
Obraz rastrowy - Ponowne próbkowanie
info
1166
Raster Image - Rotate
Obraz Rastrowy - Obracanie
info
1167
Raster Image - Satin
Obraz rastrowy - Satyna
info
1168
Raster Image - Seam Carving
Obraz Rastrowy - Rowkowanie
info
1169
Raster Image - Shift Hue
Obraz Rastrowy - Przesuń Barwę
info
1170
Raster Image - Transform
Obraz Rastrowy - Przekształcenie
info
1171
Raster Image - Unsharp Mask
Obraz Rastrowy - Maska wyostrzająca
info
1172
Raster Image - Vignetting
Obraz Rastrowy - Winieta
info
1173
Raster Image - Watermark
Obraz Rastrowy - Znak Wodny
info
1174
Raster Image - Work with Selection
Obraz rastrowy - praca z zaznaczeniem
info
1175
Raster editor toolbar
Pasek narzędzi edytora rastrowego
info
1176
Raster layer
Warstwa rastrowa
info
1177
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
info
1178
Re&size (resample)...
Zmień wymiary...
info
1179
Re&target...
Zmiana &celu...
info
1180
Ready
Gotów
info
Vista & Win 7 icons
Select background