Polish phrases #1161-1180 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1161
Raster Image - Remove Empty Border
Obraz Rastrowy - Usuń Puste Obramowanie
info
1162
Raster Image - Remove Hue
Obraz Rastrowy - Usuń Barwę
info
1163
Raster Image - Remove Noise
Obraz Rastrowy - Usuń Szum
info
1164
Raster Image - Render Fractal
info
1165
Raster Image - Resample
Obraz rastrowy - Ponowne próbkowanie
info
1166
Raster Image - Rotate
Obraz Rastrowy - Obracanie
info
1167
Raster Image - Satin
Obraz rastrowy - Satyna
info
1168
Raster Image - Seam Carving
Obraz Rastrowy - Rowkowanie
info
1169
Raster Image - Shift Hue
Obraz Rastrowy - Przesuń Barwę
info
1170
Raster Image - Transform
Obraz Rastrowy - Przekształcenie
info
1171
Raster Image - Unsharp Mask
Obraz Rastrowy - Maska wyostrzająca
info
1172
Raster Image - Vignetting
Obraz Rastrowy - Winieta
info
1173
Raster Image - Watermark
Obraz Rastrowy - Znak Wodny
info
1174
Raster Image - Work with Selection
Obraz rastrowy - praca z zaznaczeniem
info
1175
Raster editor toolbar
Pasek narzędzi edytora rastrowego
info
1176
Raster layer
Warstwa rastrowa
info
1177
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Tryb rasteryzacji ustala gładkość krawędzi dla kształtów.
info
1178
Re&size (resample)...
Zmień wymiary...
info
1179
Re&target...
Zmiana &celu...
info
1180
Ready
Gotów
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...