Polish phrases #121-140 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
Dodaj obraz znaku wodnego lub tekst do obrazu.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Więcej informacji</a>.
info
122
Add a watermark picture or text.
Dodaje obraz znaku wodnego lub tekst.
info
123
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
124
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
125
Add color
Dodaj kolor
info
126
Add custom preset
Dodaj ustawienia własne
info
127
Add film strip-like border to an image.
info
128
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
129
Add light and shadow rays originating from features of the image.
info
130
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Dodaj nowy filtr|Duplikuj filtr|Usuń filtr|Do góry|W dół|
info
131
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Dodaj nowy krok|Duplikuj krok|Usuń krok|Do góry|W dół|Importuj krok|Eksportuj krok|
info
132
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Zmień wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego kanału.
info
133
Add points here
Dodaj punkty tutaj
info
134
Add post stamp-like border to an image.
info
135
Add reflection
Dodaj odbicie
info
136
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Dodaj przeciągnięte plik(i) jako nową warstwę(y).
info
137
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Dodaj czubek wielokąta przeciągając uchwyt na środku krawędzi.
info
138
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
Dodaj, usuń, konfiguruj, eksportuj i importuj własne konfiguracje narzędzi.
info
139
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Dodaj, usuń lub konfiguruj filtry - wtyczki Photoshopa.
info
140
Additional image effects
Dodatkowe efekty obrazu
info
Select background
What about ICL files?