Polish phrases #301-320 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
301
Cartesian to polar
Kartezjański na biegunowy
info
302
Center
Środek
info
303
Center image on paper
info
304
Center the image in the smallest possible square or rectangle.
Centruj obraz w możliwie najmniejszym prostokącie
info
305
Center the image in the smallest possible square or rectangle.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Remove_Empty_Border">More information</a>.
info
306
Centered
Wyśrodkuj
info
307
Change Canvas Size
Zmień wymiary kanwy
info
308
Change an operation (or a sequence thereof) applied on the selected layer.
Zmień akcje (lub ich sekwencję) zastosowaną na wybranej warstwie.
info
309
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.
Zmień współczynnik proporcji, zmniejszając lub wydłużając najmniej ważne obszary obrazu.
info
310
Change aspect ratio by reducing or extending the least important areas of the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Online documentation</a>.
Zmień proporcje obrazu poprzez zmniejszenie lub wydłużenie najmniej ważnych obszarów obrazu..<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Retarget">Dokumentacja online</a>
info
311
Change color of individual pixels.
Zmień kolor indywidualnych pikseli.
info
312
Change layer opacity
info
313
Change the resolution of the picture by setting its new dimenstions in pixels or in percents.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">More information</a>.
Zmień rozdzielczość obrazu ustawiając wymiary w pikselach lub procentach.<br><br><a href="wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Resample">Więcej informacji</a>.
info
314
Checkboard
Szachownica
info
315
Chips
Chipsy
info
316
Choose Color
Wybierz kolor
info
317
Choose one of the beveling methods.
Wybierz meteodę dla skosu.
info
318
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Wybierz, jak otworzyć obrazy w standardowych formatach. Układ okien dla wybranego typu dokumentu musi być zainstalowany.
info
319
Chroma subsampling
info
320
Chroma:
Chroma:
info
Select background
What about ICL files?