Polish phrases #501-520 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Detect horizontal edges in the input image.
Wykryj poziome krawędzie w obrazie wejściowym.
info
502
Determine the darkest and brightest colors in the image and adjust contrast to map them on real black and white.
Ustal najciemniejszy i najjaśniejszy kolor obrazu i dostosuj kontrast aby odpowiadał prawdziwej czerni i bielii.
info
503
Determines the method used to compute the shadow.
Określa metodę użytą do dodania cienia.
info
504
Determines the sharpness of the shadow. It is recommended to use sharper shadow for small images and less sharp for big ones.
Określa ostrość cienia. Zaleca się stosować ostrzejszy cień w małych obrazach i mniej ostry w dużych.
info
505
Determines whether this step in the sequence will be an operation or a transformation.
Ustala czy krok w sekwencji będzie akcją czy przekształceniem.
info
506
Diagonal
Przekątna
info
507
Diagonal cross
Krzyż po przekątnej
info
508
Diagonal medium
Przekątny średni
info
509
Diagonal small
Przekątny mały
info
510
Dialog caption:
Nagłówek okna:
info
511
Diameter of the affected region in pixels.
info
512
Diameter or size of the bounding box of the painted pattern.
średnica lub wymiary otoczki malowanego deseniu.
info
513
Dimensions: %ix%i pixels
Wymiary: %ix%i pikseli
info
514
Direction of parallel light rays shining on the height map.
Kierunek promieni światła oświetlającego mapę wysokości.
info
515
Direction of the folds.
Kierunek zgięć.
info
516
Disable
Wyłącz
info
517
Disable &automatic updates
Wyłącz automatyczne aktualizacje
info
518
Disable the outline on the drawn shape.
Wyłącza kontur na rysowanym kształcie.
info
519
Disabled
Wyłączone
info
520
Displace amount
Wielkość przesunięcia
info
What about ICL files?
Select background