Polish phrases #481-500 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Define a shape by drawing its outline with mouse.
Określ kształt rysując kontur za pomocą myszy.
info
482
Define area for red eye removing by clicking and dragging with mouse.
Kliknij i przeciągnij myszą aby określić obszar usuwania efektu czerwonych oczu.
info
483
Define middle point between black and white levels.
Określ punkt środkowy miedzy poziomami czarnego i białego.
info
484
Define what should be displayed on a color button popup palette and how should the color picker dialog look like.
Definiuj co powinno zostać wyświetlone po naciśnieciu przycisku koloru a także wygląd okna wyboeu kolorów.
info
485
Defines how to combine fill pattern with previous content.
Definiuje jak połączyć deseń wypełnienia z poprzednią zawartością.
info
486
Defines how to handle EXIF metadata.
Definiuje obsługę metadanych EXIF.
info
487
Defines how to obtain the height map for bevel effect.
Definiuje jak otrzymać mapę wysokości dla efektu skosu.
info
488
Defines, where to place the outline.
Określa gdzie umiejscowić kontur.
info
489
Defines, where will be the object positioned in the output image if relative size is less than 100%.
Ustala gdzie w wyjściowym obrazie zostanie umiejscowiony obiekt jeśli rozmiar względny jest mniejszy niż 100%.
info
490
Delete
Usuń
info
491
Delete file
Usuń plik
info
492
Delete layer(s)
Usuń warstwę(y)
info
493
Density [%]:
Gęstość (%):
info
494
Density of the projected shadow at the beginning.
Początkowa gęstość cienia rzuconego.
info
495
Density of the projected shadow at the end.
Końcowa gęstość cienia rzuconego.
info
496
Density of the shadow. Higher values make the shadow more intense.
Gęstość cienia. Wyższa wartość robi cień bardziej intensywny.
info
497
Desaturate
Odbarwienie
info
498
Description:
Opis:
info
499
Descriptive name of the window layout.
Nazwa opisująca układ okien.
info
500
Details
Szczegóły
info
Select background
What about ICL files?