Polish phrases #661-680 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
GIMP image files
plik GIMP image
info
662
Gamma correction value assumed when no color profile is assigned to an image.
Wartość korekcji gamma stosowana gdy brak profilu koloru przypisanego do obrazu.
info
663
Gamma correction...
Korekcja gamma...
info
664
Gaussian blur
Rozmycie gausowskie
info
665
Generate new, parallel tangents for the vertex.
info
666
Gestures - Apply
Gesty - Zastosuj
info
667
Gestures - Automatic Zoom
Gesty - Automatyczny zoom
info
668
Gestures - Draw Mode
Gesty - Tryb rysowania
info
669
Gestures - Fill Style
Gesty - Styl wypełnienia
info
670
Gestures - Outline
Gesty - obwiednia
info
671
Gestures - Redo
Gesty - Ponów
info
672
Gestures - Swap Colors
Gesty - Zamień kolory
info
673
Gestures - Switch Tool
Gesty - Narzędzie przełączania
info
674
Gestures - Undo
Gesty - Cofnij
info
675
Glow
Poświata
info
676
Glow radius:
Promień poświaty:
info
677
Go to last folder visited
Przejdż do ostatniego foldera
info
678
Go up one level
Wyżej o 1 poziom
info
679
Gray point:
Szary punkt:
info
680
Grayscale
Skala Szarości
info
Select background
What about ICL files?