Bosnian phrases #741-760 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Transformation
Transformacija
info
742
Translated string:
Prevedeni izraz:
info
743
Translation #1:
Prijevod #1:
info
744
Translation #2:
Prijevod #2:
info
745
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Tabela prijevoda sadrži %i stavki. Pritisnite 'Ažuriraj' da provjerite da li je više stavki dostupno.
info
746
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Tabela prijevoda sadrži %i stavki. Postoji i %i stavki, koje ste vi preveli. Pritisnite na tipku Pošalji kako bi prijevod bio dostupan i ostalim korisnicima.
info
747
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Tabela prijevoda nije dostupna; pokušajte je preuzeti ili prevedite samostalno.
info
748
Translation tables for this language are not available.
Tabele prijevoda za ovaj jezik nisu dostupne.
info
749
Translator mode
Mod za prevođenje
info
750
Triangle
Trougao
info
751
Triangles
Trouglovi
info
752
Triangles: %i
Trouglovi: %i
info
753
Turn headlight on or off in the current window with 3D graphics.
Uključi/isključi prednja svjetla u trenutnom prozoru s 3D grafikom.
info
754
Turn scene lights on or off in the current window with 3D graphics.
Uključi/isključi scenska svjetla u trenutnom prozoru s 3D grafikom.
info
755
Tutorials
Tutorijali
info
756
Two-sided
Dvostrano
info
757
Type
Vrsta
info
758
Type of the contained object with menu commands.
Vrsta sadržajnog objekta u komandama menija.
info
759
Type of the view in this panel.
Vrsta prikaza na ovoj ploči.
info
760
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Funkcija poništavanja radnji bit će isključena. Izaberite ovu opciju za najbolje performanse i najmanje memorijske zahtjeve.
info
Vista & Win 7 icons
Select background