Bosnian phrases #741-760 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Torus is a shape created by revolving a circle around axis lying in the plane of the circle.
Torus je oblik nastao vrtnjom kruga oko ose koja leži u ravni kruga.
info
742
Trackball
Trackball
info
743
Trajectory curve (3D)
Kriva putanje (3D)
info
744
Trajectory curve determines a path among which to sweep the profile curve
Kriva putanje određuje putanju s dometom profilne krive
info
745
Transform Grip Points
Transformiši tačke zahvata
info
746
Transform points
Transformacijske tačke
info
747
Transformation
Transformacija
info
748
Translated string:
Prevedeni izraz:
info
749
Translation #1:
Prijevod #1:
info
750
Translation #2:
Prijevod #2:
info
751
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Tabela prijevoda sadrži %i stavki. Pritisnite 'Ažuriraj' da provjerite da li je više stavki dostupno.
info
752
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Tabela prijevoda sadrži %i stavki. Postoji i %i stavki, koje ste vi preveli. Pritisnite na tipku Pošalji kako bi prijevod bio dostupan i ostalim korisnicima.
info
753
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Tabela prijevoda nije dostupna; pokušajte je preuzeti ili prevedite samostalno.
info
754
Translation tables for this language are not available.
Tabele prijevoda za ovaj jezik nisu dostupne.
info
755
Translator mode
Mod za prevođenje
info
756
Triangle
Trougao
info
757
Triangles
Trouglovi
info
758
Triangles: %i
Trouglovi: %i
info
759
Turn headlight on or off in the current window with 3D graphics.
Uključi/isključi prednja svjetla u trenutnom prozoru s 3D grafikom.
info
760
Turn scene lights on or off in the current window with 3D graphics.
Uključi/isključi scenska svjetla u trenutnom prozoru s 3D grafikom.
info
Select background
I wish there were...