Polish phrases #1021-1040 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Logarithmic
Logarytmiczny
info
1022
Look &in:
Szukaj w:
info
1023
Loop count...
Liczba powtórzeń...
info
1024
Lossless Mode
info
1025
Lossless mode:
Tryb bezstratny:
info
1026
Love it!
Lubię to!
info
1027
Lower bound
Dolna granica
info
1028
Lower left X
Lewy dolny X
info
1029
Lower left Y
Lewy dolny Y
info
1030
Lower left corner:
Dolny lewy róg:
info
1031
Lower right X
Prawy dolny X
info
1032
Lower right Y
Prawy dolny Y
info
1033
Lower right corner:
Dolny prawy róg:
info
1034
M&ultiple undo steps
Cofanie wielokrotne
info
1035
Magic wand
Różdżka
info
1036
Main toolbar
Główny pasek narzędzi
info
1037
Main window
Okno główne
info
1038
Make arrow shape
Stwórz kursor w kształcie strzałki
info
1039
Make given percentage of pixels in the image transparent.
info
1040
Make size of all layers the same.
info
What about ICL files?
Select background