Norwegian (Bokmål) phrases #1021-1040 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1021
Label
Tekst
info
1022
Label:
Tekst:
info
1023
Lambda
Lambda
info
1024
Language
Språk
info
1025
Language synchronization
Språksunkronisering
info
1026
Language:
Språk:
info
1027
Languages marked with flags are installed. Select a language and click the Download button to attempt to download translation table.
Språk markert med flagg er innstallert. Velg et språk og klikk på last ned knappen for å laste ned oversettelsen.
info
1028
Large
Stor
info
1029
Large icons
Store ikoner
info
1030
Lasso
Lasso
info
1031
Latest news, tutorials, support center.
Siste nyheter, guider, support senter.
info
1032
Layer
Lag
info
1033
Layer effect files
Lag effektfiler
info
1034
Layer painting
Lagtegning
info
1035
Layer style
Lagstil
info
1036
Layered Image
Bilde med lag
info
1037
Layered Image - Layer Effect
Bilde med lag - Lag effekt
info
1038
Layered Image - Layer Properties
Bilde med lag - Lag egenskaper
info
1039
Layered Image - Manage Layers
Bilde med lag - Behandle lag
info
1040
Layered image
Lagdelt bilde
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...