Norwegian (Bokmål) phrases #1221-1240 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1221
One window per document
Et vindu per dokument
info
1222
Online
Resurser
info
1223
Online help
Hjelp på veven
info
1224
Only for not-rotated images
Kun for ikke-roterte bilder
info
1225
Only high freqencies in the affected region are copied.
info
1226
Only low freqencies in the affected region are copied.
info
1227
Only show strings containning the entered character sequence.
Bare vis fraser som inneholder de innskrevne tegnene i filterboksen.
info
1228
Only show the selected layer without effects in the raster editor.
Bare vis det valgte laget uten effekter i delbildebehandleren.
info
1229
Only the last operation can be undone. This option conserves memory but does not improve performance.
Bare den siste operasjonen kan bli angret. Dette krevet lite minne, men ingen bedre funksjonalitet.
info
1230
Opacity
Ugjennomsiktighet
info
1231
Opacity and image mask
Ugjennomsiktighet og bilde maske
info
1232
Opacity-based
Gjennomstiktighetsbasert
info
1233
Opacity:
Ugjennomsiktighet:
info
1234
Open
Åpne
info
1235
Open Adobe Photoshop Plug-In
Åpne Adobe Photoshop programtillegg
info
1236
Open Batch Operation
Åpne masseoperasjon
info
1237
Open Custom Fill Pattern
Åpne egenderfinert fyll
info
1238
Open Draw Tool Preset
info
1239
Open Layer Effect
Åpen lageffekt
info
1240
Open Watermark Pattern
Åpne vannmerkemønster
info
Select background
What about ICL files?