Norwegian (Bokmål) phrases #1121-1140 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Media
Media
info
1122
Medium icons
Middels ikoner
info
1123
Menu configuration
Menykonfigurasjon
info
1124
Merge layers
Flett lag
info
1125
Merged
Fusjonert
info
1126
Meta-filters
Meta-filtre
info
1127
Metadata
Metadata
info
1128
Metadata:
Metadata:
info
1129
Method
Metode
info
1130
Method specifying the target size.
Metode for å spesifisere mål størrelsen.
info
1131
Method used to specify text size.
Metode brukt til å spesifisere størrelse på tekst.
info
1132
Method used to zoom pixels in or out.
Metode for å forstørre eller forminske piksler.
info
1133
Method:
Metode:
info
1134
Mirror
Vindu
info
1135
Mirror the image from left to right.
Flytt bildet fra venstre til høyre.
info
1136
Mirrored N
Speilvent N
info
1137
Miter joins
Polylinje delta stil
info
1138
Mix normal and blurred images by energy
info
1139
Mode
Modus
info
1140
Mode:
Modus:
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...