Norwegian (Bokmål) phrases #1241-1260 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1241
Open a recently used file.
Åpne en fil som er brukt i det siste.
info
1242
Open an existing document.
Åpne et eksisterende dokument.
info
1243
Open an existing file.
Åpne en eksisterende fil.
info
1244
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Åpne applikasjonens hjemmeside, hvor du kan spørre om spørsmål relatert til denne applikasjonen.
info
1245
Open as "%s"
Åpne som "%s"
info
1246
Open style...
Åpne stil...
info
1247
Open target (%BATCH%) folder
Åpne målmappen (%BATCH%)
info
1248
Open the dragged file(s).
Åpne de markerte fil(ene).
info
1249
Open this document.
Åpne dette dokumentet.
info
1250
Operation
Operasjon
info
1251
Operation class
Operasjonsklasse
info
1252
Operation class:
info
1253
Operation failed. Please try again later.
Operasjonen feilet. Vennligst prøv igjen senere.
info
1254
Operation icon to use in menu or toolbar.
Operasjonsikon for menyen og verktøylinjen.
info
1255
Operation performed when file is double-clicked.
info
1256
Operation succeeded.
Operasjon fullført.
info
1257
Operation:
Operasjon...
info
1258
Operations:
Operasjoner:
info
1259
Optimize image for given background color.
Optimaliser bilde for gitt bakgrunnsfarge.
info
1260
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">More information</a>.
Optimaliser bilde for gitt bakgrunnsfarge.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">Mer informasjon</a>.
info
I wish there were...
Select background