Norwegian (Bokmål) phrases #1241-1260 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1241
Open Watermark Pattern
Åpne vannmerkemønster
info
1242
Open a recently used file.
Åpne en fil som er brukt i det siste.
info
1243
Open an existing document.
Åpne et eksisterende dokument.
info
1244
Open an existing file.
Åpne en eksisterende fil.
info
1245
Open an internet page, where you can ask questions related to this program.
Åpne applikasjonens hjemmeside, hvor du kan spørre om spørsmål relatert til denne applikasjonen.
info
1246
Open as "%s"
Åpne som "%s"
info
1247
Open style...
Åpne stil...
info
1248
Open target (%BATCH%) folder
Åpne målmappen (%BATCH%)
info
1249
Open the dragged file(s).
Åpne de markerte fil(ene).
info
1250
Open this document.
Åpne dette dokumentet.
info
1251
Operation
Operasjon
info
1252
Operation class
Operasjonsklasse
info
1253
Operation class:
info
1254
Operation failed. Please try again later.
Operasjonen feilet. Vennligst prøv igjen senere.
info
1255
Operation icon to use in menu or toolbar.
Operasjonsikon for menyen og verktøylinjen.
info
1256
Operation performed when file is double-clicked.
info
1257
Operation succeeded.
Operasjon fullført.
info
1258
Operation:
Operasjon...
info
1259
Operations:
Operasjoner:
info
1260
Optimize image for given background color.
Optimaliser bilde for gitt bakgrunnsfarge.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons