Norwegian (Bokmål) phrases #1381-1400 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1381
Raster Editor - Custom Presets
Rasterbehandler - Egendefinerte forhåndsinnstillinger
info
1382
Raster Editor - Draw Mode
Rasterbehandler - Tegnemodus
info
1383
Raster Editor - Drawing Tool Command Line
Rasterbehandler - Tegneverktøy-kommandolinje
info
1384
Raster Editor - Edit Tool Properties
Rasterbehandler - Rediger verktøyegenskaper
info
1385
Raster Editor - Edit Tools
Rasterbehandler - Rediger verktøy
info
1386
Raster Editor - Fill Style
Rasterbehandler - Fyllstil
info
1387
Raster Editor - Fill Style Properties
Rasterbehandler - Fyll stil egenskaper
info
1388
Raster Editor - Finish Drawing
Rasterbehandler - Fullfør tegning
info
1389
Raster Editor - Grid
Rasterbehandler - Rutenett
info
1390
Raster Editor - Image Composition
Rasterbehandler - Bildesammensetning
info
1391
Raster Editor - Swap Colors
Rasterbehandler - Skift farger
info
1392
Raster Editor - Window Rendering
Rasterbehandler - Vindusgjengivelse
info
1393
Raster Image - 2D Editor
Rasterbilde - 2D tekstbehandler
info
1394
Raster Image - Automatic Contrast
Rasterbilde - Automatisk kontrast
info
1395
Raster Image - Bevel
Rasterbilde - 3D effekt
info
1396
Raster Image - Blend with Background
Rasterbilde - Bland med bakgrunn
info
1397
Raster Image - Blur
Rasterbilde - Pensel
info
1398
Raster Image - Canvas Size
Rasterbilde - Lerretstørrelse
info
1399
Raster Image - Color Adjustments
Rasterbilde - Fargejustering
info
1400
Raster Image - Colorize
Rasterbilde - Fargelegg
info
Select background
What about ICL files?