Norwegian (Bokmål) phrases #781-800 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Fill the image (or selection) using gradient or texture.
Fyll bildet (eller markert område) ved å bruke inndeling og markering.
info
782
Fill the image or selection using gradient or texture.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">More information</a>.
Fyll bildet eller markeringent bruker gradient eller tekstur.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Fill">Mer informasjon</a>.
info
783
Fill the pixels similar to the clicked one.
Fyll pikslene likt den valgte pikselen.
info
784
Filled
Fargefylt
info
785
Filmstrip
Filmstripe
info
786
Filter Color
info
787
Filter:
Søk:
info
788
Finish using the current tool and apply the changes.
Fullfør bruken av verktøyet og bruk endringene.
info
789
Fit selection to window
Fyll lerretet med markert område
info
790
Flip
Snu
info
791
Flood fill
Fyll med farge
info
792
Flow:
Styrke:
info
793
Follow drawn shape
Følg tegnet form
info
794
Follow link in note
info
795
Font
Skrifttype
info
796
Font family used for text watermark.
Skrifttype brukt for tekstvannmerke.
info
797
Font:
Skrifttype:
info
798
Foreground color ID:
Forgrunnsfarge ID:
info
799
Format
Format
info
800
Format for raster layers in layered images
Format for nye lag i bilder med lag
info
Select background
Vista & Win 7 icons