Norwegian (Bokmål) phrases #661-680 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Divisor:
Divisoren:
info
662
Do not use pixel grid.
Ikke bruk piksel oppdeling.
info
663
Document &name:
Dokument &navn:
info
664
Document - Best Layout
Dokument - Best brukergrensesnitt
info
665
Document - Extract Document Part
Dokument - Eksakt dokument del
info
666
Document - Open in current window
Dokument - Åpne i nåværende vindu
info
667
Document - Open in new window
Dokument - Åpne i nytt vindu
info
668
Document - Save
Dokument - Lagre
info
669
Document contains unsaved data.
Dokumentet inneholder ulagrede data.
info
670
Document operation associated with this command.
Dokumentoperasjon assosiert med denne kommandoen.
info
671
Document part sync ID:
info
672
Document will be transformed by this trasformation. Resulting document will be sent to the adjanced operation.
info
673
Document%04i
Dokument%04i
info
674
Don't save|Close document discarding changes.
Ikke lagre|Lukk dokument uten å lagre endringene.
info
675
Down
Ned
info
676
Down-Left
Ned-Venstre
info
677
Down-Right
Ned-høyre
info
678
Down-Up
Ned-opp
info
679
Download
Last ned
info
680
Drag and drop files or folders from Explorer here to process them
Dra og slipp filer eller kataloger fra utforskeren her for å endre dem i en masseoperasjon
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...