Norwegian (Bokmål) phrases #541-560 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
541
Create new document from a template.
Opprett nytt dokument fra en mal.
info
542
Create new image document using current contents of clipboard.
Opprett nytt bilde ved å bruke innhold fra utklippsbordet.
info
543
Create new layout|Duplicate selected layout|Delete selected layout|Rename selected layout|Configure selected layout|Move selected layout down|Move selected layout up|Import layout|Export layout|
Opprett ny mal|Dupliser valgt mal|Slett valgt mal|Gi valgt mal nytt navn|Konfigurer valgt mal|Flytt valgt mal ned|Flytt valgt mal opp|Importer mal|Eksporter mal|
info
544
Create new preset|Duplicate preset|Delete preset|Move up|Move down|Import preset|Export preset|
Opprett ny forhåndsinnstilling|Dupliserte forhåndsangitte|Slett forhåndsangitte|Flytt opp|Flytt ned|Importer forhåndsangitt|Eksporter forhåndsangitt|
info
545
Create new raster image from the current content of Windows desktop.
Opprett nytt bilde med skjermdump fra Windows.
info
546
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
Opprett nytt bilde og plasser det på toppen av andre lag.
info
547
Create new revision
Opprett ny versjon
info
548
Create new toolbar|Duplicate toolbar|Delete toolbar|Move up|Move down|
Opprett ny verktøylinje|Dupliser verktøylinje|Slett verktøylinje|Flytt opp|Flytt ned|
info
549
Create new view|Duplicate view|Delete view|Rename view|Move down|Move up|
Opprett ny visning|Dupliser visning|Slett visning|Gi visningen nytt navn|Flytt ned|Flytt opp|
info
550
Create raster layer
Nytt lag
info
551
Create, delete, rename and priorize layouts.
Opprett, slett, gi nytt navn og prioriter maler.
info
552
Created
Opprettet
info
553
Credits
Takk til
info
554
Crop
Beskjær
info
555
Crop to selection
Beskjær til markert område
info
556
Cross
Kryss
info
557
Cu&t
&Klipp ut
info
558
Cu&t %s
Klipp u&t %s
info
559
Cubic interpolation
Kubiskinterpolering
info
560
Current document contains unsaved data. You may attempt to save the document using the 'Save...' button.
Gjeldende dokument inneholder ulagrede data. Du kan forsøke å lagre dokumentet ved å bruke "Lagre ..." knappen.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons