Danish phrases #1121-1140 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Image selection is synchronized by the given ID.
Billedmarkering synkroniseres efter givet ID.
info
1122
Image size in pixels.
Billedstørrelse i pixel.
info
1123
Image size unit
Billedstørrelseenhed
info
1124
Image size:
Billedstørrelse:
info
1125
Image viewer controls:\n- Mouse wheel or + and - keys zoom in and out.\n- Double-click or hit * key to turn automatic zoom on.\n- Press / to set zoom to 1:1.\n- Drag picture with mouse or arrow key to pan.
Visningskontroller:\n- Musens hjul eller +/- tasterne zoomer.\n- Dobbeltklik eller * tasten aktiverer automatisk zoom.\n- Tast / for at zoome 1:1.\n- Træk med musen eller brug piletasterne til at panorerer.
info
1126
Image width in pixels.
Billedbredde i pixel
info
1127
Image will be printed in the center of the paper.
Billedet udskrives midt på papiret.
info
1128
Images
Billede
info
1129
Import Database
Importer database
info
1130
Import File
Importér fil
info
1131
Import Linux cursor
Importer Linuxmarkør
info
1132
Import all supported image sizes
Importer alle understøttede billedstørrelser
info
1133
Import color swatches from a file.
Importér farveprøver fra fil.
info
1134
Import cursor in Linux XCursor format.
Importér Linux XCursor markør.
info
1135
Import file
Importér fil
info
1136
Import images that best fit the default Windows cursor format (32x32 pixels)
Importér billeder der passer til Windows standard markørformat (32x32 pixel).
info
1137
Import layer...
Importér lag
info
1138
Import mask...
Importér maske...
info
1139
In case of conflict, keep current file.
Behold aktuel fil ved konflikt.
info
1140
In case of conflict, use imported file.
Brug importeret fil ved konflikt.
info
What about ICL files?
I wish there were...