Danish phrases #1721-1740 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1721
Resize
Størrelse
info
1722
Resize by setting
Størrelse efter indstilling
info
1723
Resize image
Stræk billede
info
1724
Resize the selection to cover the entire image.
Tilpas markeringsstørrelsen så hele billedet dækkes.
info
1725
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Ændrer fra  %s x %s til %s x %s pixel.
info
1726
Resizing method:
Metode:
info
1727
Resolution:
Opløsning
info
1728
Respect alpha
Respektér alfa
info
1729
Respect image opacity
Respektér billedopacitet
info
1730
Respect the alpha channel of the filled image and do not fill transparent areas.
Tag hensyn til billedets alfakanal og udfyld ikke gennemsigtige områder.
info
1731
Restore database
Gendan database
info
1732
Restore selection size
Gendan markeringsstørrelse
info
1733
Retouch with: %s
Retouchér med: %s
info
1734
Reverse frame order
Omvend rækkefølge
info
1735
Reverse the order of selected frames or of all frames if less than two are selected.
Omvend rækkefølge på valgte rammer eller  på alle hvis der er valgt mindre end to.
info
1736
Rezizing method controls whether to scale or crop the image.
Metoden bestemmer om billedet skal beskæres eller skaleres.
info
1737
Ridged edges
Forhøjede kanter
info
1738
Right
Højre
info
1739
Right-Left
Højre-venstre
info
1740
Right-handed
Højrehåndet
info
I wish there were...
Select background