Danish phrases #1701-1720 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1701
Replace affected pixels by foreground color or image.
Erstat berørte pixel med forgrundsfarve eller billede.
info
1702
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.
Erstat hver pixel med et halvgennemsigtigt kvadrat med givet størrelse.
info
1703
Replace each pixel with a semitransparent square of given size.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
Erstat hver pixel med et halvgennemsigtigt kvadrat med givet størrelse.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">Flere oplysninger</a>.
info
1704
Replace entire database (deletes all current files).
Erstat hele databasen (slet nuværende filer)
info
1705
Replace hue of every pixel with given value.
Erstat hver pixels nuance med angivet værdi.
info
1706
Replace hue of every pixel with given value.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">More information</a>.
Erstat nuance for hver pixel efter givet vinkel.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Colorize">Flere oplysninger</a>.
info
1707
Replace outline
Erstat kant
info
1708
Replace the curve segment with a straight line.
info
1709
Replace the entire image (or layer) with the current floating selection.
Erstat hele billedet (eller laget) med den aktuelle flydende markering.
info
1710
Replace with line
info
1711
Resample
Genopbyg
info
1712
Resample Image
Genopbyg billede
info
1713
Resampling &method:
Metode:
info
1714
Rescale to %s
Skalér til %s
info
1715
Reset plug-in configuration
Nulstil plugin indstillinger
info
1716
Resize
Størrelse
info
1717
Resize by setting
Størrelse efter indstilling
info
1718
Resize image
Stræk billede
info
1719
Resize the selection to cover the entire image.
Tilpas markeringsstørrelsen så hele billedet dækkes.
info
1720
Resizing from %s x %s to %s x %s pixels.
Ændrer fra  %s x %s til %s x %s pixel.
info
What about ICL files?
I wish there were...