Danish phrases #2121-2140 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2121
Tool state sync ID:
Værktøjsstatus synk ID:
info
2122
Tool state sync-ID:
Værktøjsstatus synk ID:
info
2123
ToolBar
Værktøjslinie
info
2124
Toolbar ID
Værktøjslinie ID
info
2125
Toolbar name
Værktøjslinienavn
info
2126
Top
Øverst
info
2127
Top left
Øverst venstre
info
2128
Top right
Øverst højre
info
2129
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Transformer billedet fra kartesiske koordinater (x, y) til polære koordinater (r, φ).
info
2130
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Transformer billedet fra polære koordinater (x, y) til kartesiske koordinater (r, φ).
info
2131
Transformation
Transformering
info
2132
Transformation:
Transformering:
info
2133
Translated string:
Oversat streng:
info
2134
Translation mode
info
2135
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Tryk på Opdatering for at kontrollere, om der er flere til rådighed.
info
2136
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Der er %i der er oversat af dig. Tryk på Upload for at dele med andre brugere.
info
2137
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
2138
Translation tables for this language are not available.
Oversættelsesskabelonen til dette sprog er ikke tilgængelig.
info
2139
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
2140
Transparency
Gennemsigtighed
info
Select background
What about ICL files?