Danish phrases #2121-2140 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2121
Tool presets
Værktøj standard
info
2122
Tool properties
Værktøjsegenskaber
info
2123
Tool state sync ID:
Værktøjsstatus synk ID:
info
2124
Tool state sync-ID:
Værktøjsstatus synk ID:
info
2125
ToolBar
Værktøjslinie
info
2126
Toolbar ID
Værktøjslinie ID
info
2127
Toolbar name
Værktøjslinienavn
info
2128
Top
Øverst
info
2129
Top left
Øverst venstre
info
2130
Top right
Øverst højre
info
2131
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Transformer billedet fra kartesiske koordinater (x, y) til polære koordinater (r, φ).
info
2132
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Transformer billedet fra polære koordinater (x, y) til kartesiske koordinater (r, φ).
info
2133
Transformation
Transformering
info
2134
Transformation:
Transformering:
info
2135
Translated string:
Oversat streng:
info
2136
Translation mode
info
2137
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Tryk på Opdatering for at kontrollere, om der er flere til rådighed.
info
2138
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Der er %i der er oversat af dig. Tryk på Upload for at dele med andre brugere.
info
2139
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
2140
Translation tables for this language are not available.
Oversættelsesskabelonen til dette sprog er ikke tilgængelig.
info
Select background
Vista & Win 7 icons