Polish phrases #1041-1060 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1041
Custom convolution filter...
Własny filtr splotu...
info
1042
Custom de-vignetting
Dowolne usuwanie obramowania
info
1043
Custom icons...
Dostosuj ikony...
info
1044
Custom presets for tools, colors, fill styles, and drawing modes.
Dostosuj wstępne ustawienia narzędzi, kolorów, styli wypełnienia i trybów rysowania.
info
1045
Custom zoom
Dostosuj zoom
info
1046
Custom1
Niestandardowy1
info
1047
Customize the main application window. Already opened documents or windows will not be affected.
Personalizuj główne okno. Inne otwarte okna nie ulegną zmianie.
info
1048
Cut a defined quadrangle from an image.
Wytnij zdefiniowany czworobok z obrazu.
info
1049
Cut the selection and put it on the Clipboard.
Wytnij zaznaczenie i umieść je w schowku.
info
1050
CutGlass......
info
1051
Cutout...
info
1052
Cyberdelic...
info
1053
Cybia
info
1054
Cyborg...
info
1055
D&isabled
info
1056
DC Layer
info
1057
DCspecial
info
1058
DPI
DPI
info
1059
Dark Neon
info
1060
Dark Strokes...
info
Select background
Vista & Win 7 icons