Polish phrases #1781-1800 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1781
Kacheleffekt
info
1782
Kaleidoscope II...
info
1783
Keep flat level
Utrzymuj płaski poziom
info
1784
Keep or remove the alpha channel if the source image contains one.
Zachowaj lub usuń kanał Alfa jeśli żródło wy obraz go zawiera.
info
1785
Key combination used to activating this operation (only valid if used in main menu).
Kombinacja klawiszy użyta do uruchomienia tej akcji (działa tylko w głównym menu).
info
1786
Keyboard accelerator for this menu command.
Skrót klawiszowy dla tego polecenia menu.
info
1787
Kind Of Circular But Fuzzy...
info
1788
Kind Of Mixed Up Show...
info
1789
Kinetics lab...
info
1790
Krusty's FX Vol. 1 (Transparency)
info
1791
Krusty's FX Vol. 2 (Generators)
info
1792
Krusty's FX Vol. 3 (Tools)
info
1793
Kyoto Color...
info
1794
L'amico Perry
info
1795
Lab -> RGB
info
1796
Label:
info
1797
Lacquer...
info
1798
Lacquer...  
info
1799
Lambda
info
1800
Language
Język
info
What about ICL files?
I wish there were...