Polish phrases #2221-2240 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2221
Operation
Akcja
info
2222
Operation class
Klasa akcji
info
2223
Operation failed. Please try again later.
Niepowodzenie. Proszę spróbować ponownie póżniej.
info
2224
Operation icon to use in menu or toolbar.
Ikona akcji do użycia w menu lub pasku narzędziowym.
info
2225
Operation performed when file is double-clicked.
Akcja wykonywana po dwykrotnym kliknięciu pliku.
info
2226
Operation succeeded.
Akcja zakończona sukcesem
info
2227
Operation whose strenght is being adjusted. It must be an operation working with raster images.
Akcja, której siła została zmieniona. Dotyczy zadań wykonywanych na obrazach rastrowych.
info
2228
Operation:
Akcja:
info
2229
Optimize image for given background color.
Optymalizuje obraz dla danego koloru tła.
info
2230
Optimize image for given background color.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blend_with_Background">More information</a>.
Optymalizuj obraz pod kątem wybranego koloru tła.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/blend-with-background-operation">More information</a>.
info
2231
Or Itself...
info
2232
Organic Edges...
info
2233
Orientation of the watermark text in degrees.
Orientacja tekstu znaku wodnego w stopniach.
info
2234
Origami...
info
2235
Original
Oryginalny
info
2236
Original size
info
2237
Original string:
Oryginalny ciąg:
info
2238
Original|Processed|Both|Refresh|Auto-refresh|
Oryginał|obrobiony|Oba|Odśwież|Auto-odśwież|
info
2239
Ornament
info
2240
Other Worlds...
info
What about ICL files?
Select background