Polish phrases #2141-2160 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2141
No recently used files found.
Nie znaleziono ostatnio używanych plików.
info
2142
No smoothing
Bez wygładzania
info
2143
No user interface configuration is available for the current document type. Learn about layouts at http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
Brak dostępnej konfiguracji interfejsu użytkownika dla bieżącego typu dokumentu. Dowiedz się więcej o układach na http://wiki.rw-designer.com/Window_Layout
info
2144
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
Z powodu niedozwolonej konfiguracji obszar nie posiada przypisanego widoku. Sprawdź ustawienia lub je zresetuj używając menadżera narzędzi w Menu Start.
info
2145
Noise
info
2146
Noise En-/Decryption
info
2147
Noise Layer...
info
2148
Noise Max...
info
2149
Noise removal
Usuwanie szumu
info
2150
Noiseee
info
2151
Noisey...
info
2152
NoiseyRGB...
info
2153
Noisy Bits...
info
2154
None
Żaden
info
2155
Normal crop
 Normalne przycięcie
info
2156
Normal map
Normalna mapa
info
2157
Normalize layers
Normalizuj warstwy
info
2158
Normal|Multiply|Screen|Add|Subtract|Average|Difference|Minimum (darken)|Maximum (lighten)|Overlay|Replace hue|Replace saturation|Replace brightness|Replace color|Silhouette
Normalne|Mnóż|Ekran|Dodaj|Odejmij|Średnia|Różnica|Minimum (przyciemnij)|Maximum (rozjaśnij)|Pokrywanie|Zamień barwę|Zamień nasycenie|Zamień jasność|Zamień kolor|Sylwetka
info
2159
Nostalgia...
info
2160
Not Before Time...
info
Vista & Win 7 icons
Select background