Polish phrases #2361-2380 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2361
Picture Package Filter
info
2362
Pinceau à sec...
info
2363
Pinch...
info
2364
Pinocchio...
info
2365
Pinwheel A...
info
2366
Pinwheel B...
info
2367
Pinwheel C...
info
2368
Pinwheel D...
info
2369
Pinwheel E...
info
2370
Pinwheel F...
info
2371
Pixel Quantification...
info
2372
Pixel Trash...
info
2373
Pixel is either fully covered or not covered at all, resulting in jagged edges.
Piksel jest pokryty lub nie w wyniku postrzępionej krawędzi.
info
2374
Pixelate
Zamień w piksele
info
2375
Pixelate...
Pikselizuj...
info
2376
Pixellisation
info
2377
Pixels are copied without modification.
info
2378
Pixels may be partially covered resulting in smooth edges (antialiasing).
Piksele mogą być częściowo pokryte w wyniku wygładzania krawędzi (antyaliasing).
info
2379
Pixels more transparent than the given value (0-255) will be deleted.
Piksele przeźroczyste bardziej niż dana wartość (0-255) zostaną skasowane.
info
2380
Pixels with selected hue will be replaced by transparent pixels.
Piksele o wybranej barwie zostaną zastąpione przez przeźroczyste piksele.
info
Select background
Vista & Win 7 icons