Polish phrases #2361-2380 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2361
Pick database to use
Wybierz bazę danych do wykorzystania
info
2362
Picture Package Filter
info
2363
Pinceau à sec...
info
2364
Pinch...
info
2365
Pinocchio...
info
2366
Pinwheel A...
info
2367
Pinwheel B...
info
2368
Pinwheel C...
info
2369
Pinwheel D...
info
2370
Pinwheel E...
info
2371
Pinwheel F...
info
2372
Pixel Quantification...
info
2373
Pixel Trash...
info
2374
Pixel is either fully covered or not covered at all, resulting in jagged edges.
Piksel jest pokryty lub nie w wyniku postrzępionej krawędzi.
info
2375
Pixelate
Zamień w piksele
info
2376
Pixelate...
Pikselizuj...
info
2377
Pixellisation
info
2378
Pixels are copied without modification.
info
2379
Pixels may be partially covered resulting in smooth edges (antialiasing).
Piksele mogą być częściowo pokryte w wyniku wygładzania krawędzi (antyaliasing).
info
2380
Pixels more transparent than the given value (0-255) will be deleted.
Piksele przeźroczyste bardziej niż dana wartość (0-255) zostaną skasowane.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons