Polish phrases #901-920 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Configure (advanced)
Konfiguruj (zaawansowane)
info
902
Configure Application Options
Opcje aplikacji
info
903
Configure Color Picker Window
Okno konfiguracji próbnika kolorów
info
904
Configure Dissolve
info
905
Configure Fill
Konfiguruj wypełnienie
info
906
Configure Fractal Rendering
info
907
Configure Layer Style
Konfigurowanie stylu warstwy
info
908
Configure Mouse Gestures
Konfiguruj gesty myszy
info
909
Configure Operation
Operacja konfiguracji
info
910
Configure Panel
Skonfiguruj Panel
info
911
Configure application settings.
Ustawienia aplikacji
info
912
Configure current layout
Konfigurowanie bieżącego układu
info
913
Configure current window layout, menu, and toolbar.
Konfiguruje bieżący układ okna, menu i pasek narzędzi.
info
914
Configure layout - %s
Konfiguruj układ - %s
info
915
Configure new canvas size and position of the original image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Canvas_Size">Online documentation</a>.
Skonfiguruj nowy rozmiar płótna i pozycję oryginalnego obrazu.<br><br><a href="http://www.rw-designer.com/canvas-size-operation">Wiecej informacji</a>.
info
916
Configure panel
Konfiguruj panel
info
917
Configure selected printer
info
918
Configure toolbar
Konfiguruj pasek narzędzi
info
919
Conical gradient
Gradient stożkowy
info
920
Connect the first point of a curve or polyline with the last one.
Połącz pierwszy punkt krzywej lub wielolinii z ostatnim.
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...