Polish phrases #1181-1200 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1181
Document - Open in current window
Dokument - Otwórz w bieżącym oknie
info
1182
Document - Open in new window
Dokument - Otwórz w nowym oknie
info
1183
Document - Save
Dokument - Zapisz
info
1184
Document - Set File Format
Dokument - Ustaw format pliku
info
1185
Document contains unsaved data.
Dokument zawiera niezapisane dane.
info
1186
Document operation associated with this command.
Akcja Dokumentu związana z tym poleceniem
info
1187
Document part sync ID:
Document part sync ID:
info
1188
Document type:
Typ dokumentu:
info
1189
Document%04i
Plik%04i
info
1190
Don't save|Close document discarding changes.
Nie zapisuj|Zamyka dokument, odrzucając zmiany.
info
1191
Donate...
Dotuj
info
1192
Dots Unlimited...
Nieskończone kropki...
info
1193
Double Image...
info
1194
Double Sphere Gradients
info
1195
Doughnutz...
info
1196
Down
Niżej
info
1197
Down Hill...
info
1198
Down-Left
Dół-Lewo
info
1199
Down-Right
info
1200
Down-Up
Niżej-Wyżej
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?